Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen. Na ontvangst volgt de behandelingsprocedure met retouradres. 
Aan: info@kadopakketonline.nl
ten name van F. Sibrandij

Mobiel:  06-22103608

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

— Besteld op (DD-MM-YYYY) : 

— Bestelnummer :
                 
—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

— Naam/Namen consument(en)

— Adres consument(en) :

— IBAN Rekeningnummer:

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

— Datum(DD-MM-YYYY):